Për rininë

Rinia e Kosovës

Kosova ka një prej popullatave më të reja në botë, me vlerësime të ndryshme të Bankës Botërore që më shumë se 50 % e popullatës është nën moshën 35 vjecare. Kjo i mundëson Kosovës të ketë një treg aktiv të punës….

Të rinjtë e Kosovës njihen për angazhim në tekonologjinë informative, në kodim e programim.

Innovation Center Kosovo është një lider në këtë fushë, dhe ka ndihmuar të rinjtë e Kosovës në zhvillimin e shumë start-up-ve dhe iniciatiave të tjera nga fusha e teknologjisë

https://ickosovo.com/

X